• Tomato ketchup 91

  टमाटर केचप 91 १

  हेबै टमाटर उद्योग कं, लिमिटेड २०० 2007 देखि चीनको हेबेईमा स्थापना भएको छ, कुल लगानी US.7575 मिलियन अमेरिकी डलर हो, जुन क्यान्ड टमाटर पेस्ट, सचेत टमाटर पेस्ट र टमाटर केचअपको सबै प्रकारको प्रकृयामा विशेषज्ञ छन्। कच्चा माल प्रत्येक वर्ष टमाटर पेस्ट को नयाँ बालीबाट हो, लाइकोपिन सामग्री औसतमा %०% भन्दा माथि छ किनकि लामो समयको सूर्यको प्रकाशको कारण। तसर्थ, टमाटर टाँस उच्च लाइकोपीन संग, एकाग्रता र चिपचिपाहट मा स्थिर, समान र दस ...
 • Tomato ketchup 34

  टमाटर केचप। 34

  हेबै टमाटर उद्योग कं, लिमिटेड २०० 2007 देखि चीनको हेबेईमा स्थापना भएको छ, कुल लगानी US.7575 मिलियन अमेरिकी डलर हो, जुन क्यान्ड टमाटर पेस्ट, सचेत टमाटर पेस्ट र टमाटर केचअपको सबै प्रकारको प्रकृयामा विशेषज्ञ छन्। कच्चा माल प्रत्येक वर्ष टमाटर पेस्ट को नयाँ बालीबाट हो, लाइकोपिन सामग्री औसतमा %०% भन्दा माथि छ किनकि लामो समयको सूर्यको प्रकाशको कारण। तसर्थ, टमाटर टाँस उच्च लाइकोपीन संग, एकाग्रता र चिपचिपाहट मा स्थिर, समान र दस ...
 • Tomato ketchup 18

  टमाटर केचअप १

  हेबै टमाटर उद्योग कं, लिमिटेड २०० 2007 देखि चीनको हेबेईमा स्थापना भएको छ, कुल लगानी US.7575 मिलियन अमेरिकी डलर हो, जुन क्यान्ड टमाटर पेस्ट, सचेत टमाटर पेस्ट र टमाटर केचअपको सबै प्रकारको प्रकृयामा विशेषज्ञ छन्। कच्चा माल प्रत्येक वर्ष टमाटर पेस्ट को नयाँ बालीबाट हो, लाइकोपिन सामग्री औसतमा %०% भन्दा माथि छ किनकि लामो समयको सूर्यको प्रकाशको कारण। तसर्थ, टमाटर टाँस उच्च लाइकोपीन संग, एकाग्रता र चिपचिपाहट मा स्थिर, समान र दस ...
 • Tomato ketchup 02

  टमाटर केचअप ०२

  हेबै टमाटर उद्योग कं, लिमिटेड २०० 2007 देखि चीनको हेबेईमा स्थापना भएको छ, कुल लगानी US.7575 मिलियन अमेरिकी डलर हो, जुन क्यान्ड टमाटर पेस्ट, सचेत टमाटर पेस्ट र टमाटर केचअपको सबै प्रकारको प्रकृयामा विशेषज्ञ छन्। कच्चा माल प्रत्येक वर्ष टमाटर पेस्ट को नयाँ बालीबाट हो, लाइकोपिन सामग्री औसतमा %०% भन्दा माथि छ किनकि लामो समयको सूर्यको प्रकाशको कारण। तसर्थ, टमाटर टाँस उच्च लाइकोपीन संग, एकाग्रता र चिपचिपाहट मा स्थिर, समान र दस ...