• tomato paste

  गोलभेडा अचार

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • tomato paste

  गोलभेडा अचार

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • Canned tomato paste 400g

  क्यान्ड टमाटर पेस्ट g०० ग्राम

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • Canned tomato paste 210g

  क्यान्ड टमाटर पेस्ट २१० ग्राम

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • Canned tomato paste 70g(2)

  क्यान्ड टमाटर पेस्ट g० ग्राम (२)

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • Canned tomato paste 70g

  क्यान्ड टमाटर पेस्ट g० ग्राम

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...
 • tomato paste 2200g

  टमाटर पेस्ट २२०० ग्राम

  टमाटर पेस्ट दैनिक खाना मध्ये एक हो। यसले खानालाई अझ स्वादिष्ट र स्वस्थको लागि बनाउन सक्छ। हामी ग्राहकहरूको अनुरोध र बजार गुणवत्ता मानक अनुसार फरक गुणहरू गर्न सक्दछौं, टाँस्दा सामान्य टमाटर प्राकृतिक रातो र color्ग हुन्छ, १००% बिना एडिटिभ, मोटी र पानी हुँदैन। हामी GINO गुणवत्ता टमाटर पेस्ट गर्न सक्छौं। "गुणस्तर पहिलो" सधैं टमाटर पेस्ट प्रक्रिया गर्न को लागी हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो कारखानाले, 58,740० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ, वर्तमान वार्षिक उत्पादन tons 65,००० टन छ, हामी हभ ...